Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024 Αθήνα

Τὸ Ἵδρυμα - Διοικητικό Συμβούλιο

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -


Πρόεδρος: Βασίλης Θῶδας (Δήμαρχος)

Ἐπίτιμος πρόεδρος: Καθ. Δημήτρης Ν. Κιτσίκης


Μέλος: Πέτρος Ἰνιωτάκης

Μέλος: Βασιλικὴ Στρακαντοῦνα

Μέλος: Ἄρης Μαρτᾶκος

Μέλος: Ἔφη Βαμβακᾶ

Μέλος: Καθ. Ἄννα Καρακατσούλη

Μέλος: Καθ. Σωτήρης Ῥοῦσσος

Μέλος: Δρ. Ἄγγελος Βλᾶχος- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη
English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση