Σάββατο, 20 Απριλίου 2019 Αθήνα

Σύντομη Βιογραφία - Πλήρης Βιογραφία - Συνεντεύξεις - Αὐτοβιογραφίες

                    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

1 - Δ.Κιτσίκης καὶ ἑλληνικὴ γλῶσσα-Αὐτοβιογραφία
Αὐτοβιογραφία Δημήτρη Κιτσίκη γραμμένη τὸ 2011- Ἡ μάνα - Ἡ πατρίδα - Ἡ Ὀρθοδοξία

2 - manuscript poem in Greek for Markos de Leonardis
Γραμμένο γιὰ τὸν ἐγγονό μου Marko de Leonardis-Kitsikis, υἱὸ τῆς Κρανάης, ποὺ ἐγεννήθη τὴν νύκτα τῶν Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου 2013,στὸ Aachen τῆς Γερμανίας.

3 - Ἡ ἐπάνοδος τοῦ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ   Ποίημα ἀφιερωμένο στὸν ἐγγονό μου Μᾶρκο ντὲ Λεονάρδης
Τὸ ἴδιο μὲ τὸ προηγούμενο ἀλλὰ δακτυλογραφημένο.

4 - Poem to be engraved on Dimitri & Ada's common tomb-2011
Ποίημα στὰ ἑλληνικὰ τοῦ Δ.Κιτσίκη, 2011, ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ χαραχθῇ ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τάφου των, μὲ τὴν σύζυγό του Ἄντα.

5 - burial on Çamlica Hill
Πνευματικὴ διαθήκη τοῦ Δ.Κιτσίκη, τοῦ 1995, μὲ τὴν ὁποία ἐκφράζει τὴν ἐπιθυμία του νὰ μεταφερθοῦν τὰ ὀστᾶ του (ἐνδεχομένως ὁμοῦ μὲ τὰ ὀστὰ τῆς Ἄντας), ἀπὸ τὸν προσωρινό τους τάφο στὰ Πικουλιάνικα τοῦ Μυστρᾶ, στὸν λόφο τῆς Τσάμλιτζας, στὴν Πόλη.

6 - Ἐξομολογήσεις 2015
Ἐξομολογήσεις ἐκ τοῦ τάφου.

7 - Προέλευση τοῦ ὀνόματος Κρανάη Γιατί ἐδόθη τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ὄνομα Κρανάη στὴν κόρη τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη καὶ τῆς Σπαρτιάτισσας Ἄντας.

8 - Ἆγις Δ', ὁ πρῶτος Ἕλλην σοσιαλιστής
Γιατί ἐδόθη τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ὄνομα Ἆγις στὸν υἱὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη καὶ τῆς Σπαρτιάτισσας Ἄντας.

9 - Οἱ Πανέλληνες τοῦ Μυστρᾶ, μυστικὴ πληθωνικὴ φρατρία τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη Οἱ σχέσεις τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Πλήθωνος.


ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη
English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση