Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 Αθήνα

Ἐπιστημονικὸ Συμβούλιο - Δραστηριότητες τοῦ Κέντρου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


BRABEIA

2012 - Τιμητικὴ Διάκριση στὸ Ἵδρυμα Κιτσίκη γιὰ τὴν προσφορά του στὴν ἐξακτίνωση τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν στὴν Οἰκουμένη, ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Ἑλλήνων Εὐεργετῶν, Ἀθήνα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-Γεωπολιτικὴ Ἑλλάδος-Κίνας: Σειρὰ σεμιναρίων τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, στὴν αἴθουσα διαλέξεων τοῦ Ἱδρύματος, ἀπὸ 3ης Μαΐου μέχρι 10 Ἰουλίου 2007.
Σεμινάρια Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη περὶ Κίνας, 2007

-Συνεργασία μὲ τὸ Ἑλληνικὸ Ἵδρυμα Ἱστορικῶν Μελετῶν γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ ντοκιμαντὲρ "Στὴν ἐξορία, τῆς Καλλιόπης Λεγάκη", 2009. Α΄βραβεῖο στὸ Φεστιβὰλ Κινηματογράφου Δράμας 2010.

-Γεωπολιτικὴ καὶ πολιτισμὸς τῆς Κίνας: Δεύτερος κύκλος σεμιναρίων τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη στὴν αἴθουσα διαλέξεων τοῦ Ἱδρύματος, ἀπὸ 9 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Σεμινάρια Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη περὶ Κίνας, νέος κύκλος, 2010

-Τρεῖς ὁμιλίες γιὰ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ποὺ ἐδόθησαν ἀπὸ τὸν Δημήτρη Κιτσίκη, στὸ τμῆμα Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Τζονγκσάν-Σοὺν Γιατσὲν τῆς Καντώνας, στὴν Κίνα, τὸν Δεκέμβριο 2010, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ ἐν λόγῳ πανεπιστημίου.

Ὁμιλίες γιὰ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ στὸ Πανεπιστήμιο Σοὺν Γιατσὲν της Καντώνας, στὴν Κίνα, Δεκέμβριος 2010
Lectures in China-2010

Trito Mati 2011 article of D.Kitsikis on his Chinese trip
Trito Mati 2011 D.Kitsikis article(2) on his Chinese trip

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1 - Ἀπὸ τὶς 5 μέχρι τὶς 29 Ἰουλίου 2011, τὸ Κέντρο Ἐρευνῶν τοῦ Ἱδρύματος ἐφιλοξένησε τὴν κυρία Νάντια Κοβάλ, ἡ ὁποία ἦλθε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῶν Παρισίων μὲ ὑποτροφία τῆς Γαλλικῆς Κυβερνήσεως γιὰ νὰ μελετήσῃ τὰ ἀρχεῖα τοῦ Ἱδρύματος γιὰ τὴν συγγραφὴ τῆς διδακτορικῆς της διατριβῆς μὲ θέμα τὴν σύγκριση τῶν προσπαθειῶν ἑλληνοτουρκικὴς συνομοσπονδίας, ἐμπνευστὴς τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Δημήτρης Κιτσίκης καὶ πολωνοουκρανικῆς συμφιλιώσεως. Ἡ ἐντατικὴ καθημερινὴ αὐτὴ ἔρευνα τῆς κυρίας Κοβὰλ στὸ Ἵδρυμα διεξήχθη ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητοῦ Κιτσίκη.
Nadia Koval-Letter of support

2 - Ἀπὸ τὶς 4 μέχρι τέλους Ἰουλίου καὶ μέρος τοῦ Αὐγούστου τοῦ 2013, τὸ Κέντρο Ἐρευνῶν τοῦ Ἱδρύματος ἐφιλοξένησε τὸν κύριο Χρῆστο Κυπραῖο, ὁ ὁποῖος ἦλθε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Μπιλγκὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως γιὰ νὰ μελετήσῃ τὰ ἀρχεῖα τοῦ Ἱδρύματος γιὰ τὴν συγγραφὴ τῆς μεταπτυχιακῆς του διατριβῆς Μάστερς μὲ θέμα Aegea: Noah's Ark for Greeks and Turks (The Future Greek-Turkish State). Ὡς συνήθως, ἡ ἐντατικὴ καθημερινὴ αὐτὴ ἔρευνα τοῦ κυρίου Κυπραίου στὸ Ἵδρυμα διεξήχθη ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητοῦ Κιτσίκη.Ἡ διατριβὴ ὁλοκληρώθηκε τὸν Μἀϊο 2015 μὲ τίτλο The Ideology of Hellenoturkism (βλέπε, ἐπισυναπτόμενο, τὸ πλῆρες κείμενο τῆς ὁλοκληρωμένης διατριβῆς)


2013-Χρῆστος ΚυπραῖοςChristos Kypraios - cv

Christos Kypraios-Letter of support


MA Thesis-Hellenoturkism-Bilgi University-Christos Kypraios-May 2015


3 - Ὁ Δρ. Χρῆστος Ῥέτουλας, τουρκολόγος, μέλος τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱδρύματος, ἀνεγνωρίσθη στὴν Τουρκία γιὰ τὴν πρωτότυπη ἔρευνά του στὸν χῶρο τῶν Κεμαλικῶν Σπουδῶν.
Dr. Retoulas contribution to Ataturk Studies-2013

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη ἔχει ἐμπνεύσει καὶ συνεχίζει νὰ ἐμπνέῃ πολλοὺς ἐπιστήμονες. Ἐνδεικτικά, ἀναφέρουμε δὐο διδακτορικὲς διατριβὲς βασισμένες στὴν κιτσικικὴ γεωπολιτικὴ θεωρία τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς:

P. Davarinos, Geschichtsschreibung und Politik, Dusseldorf, 1995. (Διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ Πανεπιστημίου Heinrich Heine)

Georgios K. Filis, Russia and Turkey in the Geopolitics of Eurasia & the Theory of Median Space: Thesis-Synthesis-Antithesis, Durham University, United Kingdom, 2008. (Διδακτορική διατριβή).

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ

1 - Τὸ Ἵδρυμα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Συνεδρίου τοῦ τουρκικοῦ κόμματος CHP, ἀντιπροσωπεύθηκε ἀπὸ τὸν Χρῆστο Κυπραῖο
Συνέδριο τοῦ CHP, 23-25 Νοεμβρίου 2012. Χαιρετισμὸς τοῦ Ἱδρύματος ποὺ ἐδιαβάσθη ἀπὸ τὸν Χρῆστο Κυπραῖο.
Χαιρετισμὸς τοῦ Δ.Κιτσίκη

2 - Dr. Christos Retoulas represented the Foundation in Germany-2013

3 - 2013 Rhodes Forum-D.Kitsikis
Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ἀντεπροσώπευσε τὸ Ἵδρυμα ὡς κύριος ὁμιλητὴς στὸ Φόρουμ τῆς Ῥόδου 2013, ποὺ ὠργάνωσαν οἱ Ῥῶσοι ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Vladimir Yakunin. Ἡ ἐνδεκάτη αὐτὴ ἐτησία σύνοδος τῆς Ῥόδου τοῦ ῥωσικοῦ Διαλόγου Πολιτισμῶν ἐτίμησε ἰδιαιτέρως τὸ Ἵδρυμα στὸ πρόσωπο τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

WPF St Petersburg Conference Official Invitation-March 29-30, 2014
Διεθνὴς συνάντηση στὴν Ἁγία Πετρούπολη, ὑψηλωτάτου ἐπιπέδου, πρωτοβουλίᾳ τοῦ προέδρου Πούτιν, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἱδρύματος, καὶ στόχο τὴν καταδίκη τοῦ ἀντισημιτικοῦ καθεστῶτος τοῦ Κιέβου ὑποστηριζομένου ἀπὸ τὶς ΗΠΑ.

ΡΟΔΟΣ

Kitsikis Official Invitation to 2014 Rhodes Forum
Ἡ 12η αὐτὴ ἐτησία συνάντηση τοῦ Φόρουμ τῆς Ῥόδου Διαλόγου Πολιτισμῶν ποὺ διήρκησε ἀπὸ 25 μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2014, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Vladimir Yakunin, ἐτίμησε καὶ πάλι τὸ Ἵδρυμα στὸ πρόσωπο τοῦ ἱδρυτοῦ του Δημήτρη Κιτσίκη.


ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη
English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση